Proces hydroizolacji piwnicy

Hydroizolacja ścian i podłogi piwnicy jest jednym z ważniejszych elementów budynku. Jeśli zostanie niewłaściwie wykonana, naprawa będzie trudna i kosztowna. Hydroizolacja ma za zadanie szczelnie oddzielić budynek od wody znajdującej się w gruncie. Jej rodzaj zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych.

Jak wykonuje się hydroizolację piwnicy?

hydroizolacja piwnicyJeżeli woda występuje w gruncie w postaci wilgoci, wykonuje się izolację przeciwwilgociową, natomiast jeśli działa pod ciśnieniem – przeciwwodną. Na tym polega właśnie hydroizolacja piwnicy. W pierwszym przypadku budynek można posadowić na ławach fundamentowych,  natomiast w drugim – konieczna będzie płyta fundamentowa. Wszystkie izolacje muszą być szczelne na całej powierzchni i dobrze przylegać do podłoża. Ponadto należy tak dobrać materiały, aby można je było ze sobą złączyć, ponieważ połączenia też muszą być szczelne. Jest to warunek konieczny. W przeciwnym razie hydroizolacja nie będzie skuteczna. W budynku podpiwniczonym, posadowionym na ławach, wykonuje się trzy rodzaje izolacji wodochronnej: pozioma ścian i ław fundamentowych – zabezpiecza przed wilgocią podciąganą kapilarnie przez mury. Izolacja pozioma ławy musi być wysunięta poza lico ściany fundamentowej na odpowiednio długi odcinek. Taki proces jest konieczny do tego, by móc ją połączyć z izolacją poziomą posadzki i pionową ściany. Hydroizolacja pionowa ścian – chroni przed wodą znajdującą się w gruncie.

Przy zasypywaniu ścian fundamentowych trzeba uważać, by jej nie uszkodzić, pozioma podłogi piwnicy – zapobiega przedostawaniu się wody przez warstwy podłogi. Układa się ją na płycie z konstrukcyjnego betonu podkładowego. Nie może to być chudy beton, ponieważ podłoże musi być stabilne, a beton mieć klasę minimum C12/16. Po ułożeniu trzeba ją zabezpieczyć, by nie uległa uszkodzeniu podczas dalszych prac.